Vítejte na stránkách Fraternité 2020

Základní přehled

Budoucnost Evropy. Vaše volba.

Nacházíte se na stránkách Evropské občanské iniciativy Fraternité 2020 (F2020). Naším cílem je posílit výměnné programy Evropské Unie – jako Erasmus či Evropskou dobrovolnou službu (EVS) – za účelem přispět k jednotné Evropě založené na solidaritě mezi občany. Zatraktivnění těchto výměnných programů umožní většímu počtu občanů Evropské Unie strávit čas v jiné členské zemi a vytvořit si tak povědomí o tom, co znamená jednotná Evropa pro ně. Tato zkušenost jim zároveň pomůže rozvíjet mezi-kulturní dovednosti a porozumění napříč kulturami, což bude mít pozitivní ekonomické, sociální a kulturní dopady na celý kontinent.

F2020 je už nyní podporována množstvím uznávaných akademiků a nevládních organizací z celé Evropy. Pokud souhlasíte s tím, že více lidí by mělo mít příležitost strávit čas v jiné členské zemi, podpořte, prosím, tuto iniciativu.

podepiš teď | další sekce

Co se skrývá pod pojmem „evropská občanská iniciativa“?